Monthly Archives: December 2012

Lutospawanie twarde

Technologią, z której korzysta nowoczesne blacharstwo samochodowe jest lutospawanie, czyli lutowanie twarde w osłonie gazowej. Spoiwem jest drut CuSi3. Podstawową zaletą tej technologii jest to, że proces ten odbywa się w stosunkowo niskiej temperaturze jak na łączenie elementów stalowych. Temperatura pracy jest znacznie niższa od tej przy tradycyjnym spawaniu drutem stalowym i wynosi ok. 1000ºC. Continue reading