Monthly Archives: July 2014

Nowa kopalnia w Anglii

Na terenie Wielkiej Brytanii otwarta zostanie pierwsza od ćwierć wieku kopalnia węgla. Projekty przypuszczają zaangażowanie blisko 50 osób. Główni inwestorzy przeprowadzają negocjacje umów na dostawy węgla do pobliskich elektrowni. Angielska energetyka węglowa opiera się w przeważającej większości na imporcie surowca. Continue reading

Minister Sikorski zgłasza przestępstwo

Szef polskiej dyplomacji dostarczył do prokuratury obwieszczenie o możności popełnienia przestępstwa. Chodzi oczywiście o nagłośnione dzięki mediom nagrywanie jego rozmów. Uzyskiwanie dostępu do informacji przez osoby nieupoważnione karane jest w Polsce karą do lat dwóch pozbawienia wolności. Continue reading

Chińsko-Polskie spotkanie gospodarcze

W poniedziałek w stolicy Polski odbyła się konferencja biznesowa Polska-Shandong. Jest to kolejna, co do potencjału narodowego prowincja w Chinach, centrum przemysłu ciężkiego i górnictwa. Zgromadzenie miało na celu zaprezentowanie ewentualnym wspólnikom biznesowym możności i potencjału gospodarki Polski. Nadrzędnymi okręgami rozmów były ochrona środowiska, energetyka i przemysł maszynowy. Continue reading