Monthly Archives: November 2014

Jak dziś podchodzić do tłumaczenia

Jeśli chcemy zajmować się tłumaczeniami to z pewnością potrzebujemy odpowiedniej nauki aby móc swobodnie wykonywać tego typu zajęcia. Chodzi tu między innymi o nabycie elementarnej wiedzy to właśnie ona poniekąd ułatwia nam takie zadania. Bardzo często chodzi tu głównie o właściwym podejściu. Wszystkie zadania związane z tłumaczeniem na pewno nie są przypadkowe zwłaszcza, jeśli wykonujemy je w biurze tłumaczeń. Tam pracują sami eksperci dlatego też podejście do tłumaczenia zmieniło się i to w bardzo istotny sposób. Continue reading

Konsekwencje diety

Nature, jedno z najpoczytniejszych pism z tematyki ekologii, powiadamia, iż odstąpienie od zachodniego modelu odżywiania na rzecz alternatywnej diety służy dłuższemu życiu. Również daje możliwość zredukować emisję gazów cieplarnianych, ograniczyć wyręby terenów zalesionych i zabezpieczać środowisko zagrożonych gatunków. Dieta właściwa dla zachodniego sposobu odżywiania staje się dominującą na Ziemi. Continue reading

Jedzenie wpłynie na globalną ekosferę

Dieta zachodnioeuropejska stała się najpopularniejszą obecnie na świecie. Jest to zauważalne najwyraźniej w krajach wysoko rozwiniętych. Tendencja ta ma nasilać się w dalszym ciągu przez kolejnych 35 lat. Chodzi tu rzecz jasna o franszyzy sprzedające produkty typu fast food. Continue reading