Gospodarka

Konsekwencje diety

Nature, jedno z najpoczytniejszych pism z tematyki ekologii, powiadamia, iż odstąpienie od zachodniego modelu odżywiania na rzecz alternatywnej diety służy dłuższemu życiu. Również daje możliwość zredukować emisję gazów cieplarnianych, ograniczyć wyręby terenów zalesionych i zabezpieczać środowisko zagrożonych gatunków. Dieta właściwa dla zachodniego sposobu odżywiania staje się dominującą na Ziemi. Continue reading

Jedzenie wpłynie na globalną ekosferę

Dieta zachodnioeuropejska stała się najpopularniejszą obecnie na świecie. Jest to zauważalne najwyraźniej w krajach wysoko rozwiniętych. Tendencja ta ma nasilać się w dalszym ciągu przez kolejnych 35 lat. Chodzi tu rzecz jasna o franszyzy sprzedające produkty typu fast food. Continue reading

Gaz łupkowy a zmiany klimatyczne

Reprezentanci branży łupkowej sądzą, że Europie gaz łupkowy będzie potrzebny do realizowania wszelkich celów klimatycznych, efektywnej walki z globalnym ociepleniem, jak i zmniejszenia silnej zależności od sprowadzania energii. Już w czwartek RE zbierze się w Brukseli, by zatwierdzić projekty wszelkich zobowiązań powiązanych z energią oraz środowiskiem, które obowiązywać mają do 2030 roku. Continue reading

Kodeks ekologiczny

Bezzasadne wedle obrońców środowiska naturalnego pomówienia o korupcję jak również ekoterroryzm przyczyniły się do utworzenia tzw. Karty Etycznej – opublikowanego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta opracowana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Organizacja ta skupia wszystkie znane eco ugrupowania z Polski. Continue reading

Prognozy kolektywnego aktywizacji gospodarek Francji i Niemiec

Francja i Niemcy doszły do wniosku, że efektywne dla obu państw może być wdrożenie wspólnego planu ożywienia gospodarki. Eksperci dostali polecenie opracowania programu reform, które polepszą sytuację w obydwu krajach. Niemiecka gospodarka znajduje się aktualnie w korzystniejszym położeniu, ale nie znaczy to, że jej stan jest w porządku. Continue reading

Innowacje w elektrociepłowni Zgierz

W Zgierzu zakończony został w ten piątek pierwszy etap unowocześnienia elektrociepłowni. Owe przedsiębiorstwo to pierwszy lokalny producent ciepła, szczególnie na rynek regionalny. Elektryczność wytwarzana w elektrociepłowni w Zgierzu przekazywana jest do firm z parku przemysłowego. Continue reading

Chiny pierwsze w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych

Chiny przegoniły Stany Zjednoczone i kraje Europy w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Wytwarzają ją głównie dzięki elektrowniom wodnym i wiatrowym. Chińska produkcja wynosi tyle, ile produkcja energii ze źródeł odnawialnych Francji i Niemiec razem. Continue reading

Ceny owoców niezwykle niskie

Obecny rok jest dobry pod względem produkcji agrarnej jak również ogrodniczej. Nadzwyczaj szybko zaczęła się wiosna, były łagodne warunki atmosferyczne w okresie zimowym. Produkcja jest obfita. Ale prawie wszystkie owoce i jarzyny są tańsze aniżeli w ubiegłym roku. Continue reading

Nowa kopalnia w Anglii

Na terenie Wielkiej Brytanii otwarta zostanie pierwsza od ćwierć wieku kopalnia węgla. Projekty przypuszczają zaangażowanie blisko 50 osób. Główni inwestorzy przeprowadzają negocjacje umów na dostawy węgla do pobliskich elektrowni. Angielska energetyka węglowa opiera się w przeważającej większości na imporcie surowca. Continue reading

Chińsko-Polskie spotkanie gospodarcze

W poniedziałek w stolicy Polski odbyła się konferencja biznesowa Polska-Shandong. Jest to kolejna, co do potencjału narodowego prowincja w Chinach, centrum przemysłu ciężkiego i górnictwa. Zgromadzenie miało na celu zaprezentowanie ewentualnym wspólnikom biznesowym możności i potencjału gospodarki Polski. Nadrzędnymi okręgami rozmów były ochrona środowiska, energetyka i przemysł maszynowy. Continue reading