Publicystyka

Władza radziecka a sytuacja kobiet

Komentarz do Władza radziecka a sytuacja kobiet Włodzimierza Ilicza Lenina

Tekst Włodzimierza Ilicza Lenina to ciekawa próba wykazania wyższości komunizmu nad kapitalistyczna demokracją w kontekście równości obywateli. Tekst powstał w drugą rocznice władzy radzieckiej i jest swego rodzaju obrazem zmian które zaszły na przestrzeni zaledwie 2 lat w ZSRR. Continue reading