ekologia

Konsekwencje diety

Nature, jedno z najpoczytniejszych pism z tematyki ekologii, powiadamia, iż odstąpienie od zachodniego modelu odżywiania na rzecz alternatywnej diety służy dłuższemu życiu. Również daje możliwość zredukować emisję gazów cieplarnianych, ograniczyć wyręby terenów zalesionych i zabezpieczać środowisko zagrożonych gatunków. Dieta właściwa dla zachodniego sposobu odżywiania staje się dominującą na Ziemi. Continue reading

Jedzenie wpłynie na globalną ekosferę

Dieta zachodnioeuropejska stała się najpopularniejszą obecnie na świecie. Jest to zauważalne najwyraźniej w krajach wysoko rozwiniętych. Tendencja ta ma nasilać się w dalszym ciągu przez kolejnych 35 lat. Chodzi tu rzecz jasna o franszyzy sprzedające produkty typu fast food. Continue reading

Kodeks ekologiczny

Bezzasadne wedle obrońców środowiska naturalnego pomówienia o korupcję jak również ekoterroryzm przyczyniły się do utworzenia tzw. Karty Etycznej – opublikowanego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta opracowana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Organizacja ta skupia wszystkie znane eco ugrupowania z Polski. Continue reading