energetyka

Gaz łupkowy a zmiany klimatyczne

Reprezentanci branży łupkowej sądzą, że Europie gaz łupkowy będzie potrzebny do realizowania wszelkich celów klimatycznych, efektywnej walki z globalnym ociepleniem, jak i zmniejszenia silnej zależności od sprowadzania energii. Już w czwartek RE zbierze się w Brukseli, by zatwierdzić projekty wszelkich zobowiązań powiązanych z energią oraz środowiskiem, które obowiązywać mają do 2030 roku. Continue reading

Innowacje w elektrociepłowni Zgierz

W Zgierzu zakończony został w ten piątek pierwszy etap unowocześnienia elektrociepłowni. Owe przedsiębiorstwo to pierwszy lokalny producent ciepła, szczególnie na rynek regionalny. Elektryczność wytwarzana w elektrociepłowni w Zgierzu przekazywana jest do firm z parku przemysłowego. Continue reading

Chiny pierwsze w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych

Chiny przegoniły Stany Zjednoczone i kraje Europy w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Wytwarzają ją głównie dzięki elektrowniom wodnym i wiatrowym. Chińska produkcja wynosi tyle, ile produkcja energii ze źródeł odnawialnych Francji i Niemiec razem. Continue reading

Nowa kopalnia w Anglii

Na terenie Wielkiej Brytanii otwarta zostanie pierwsza od ćwierć wieku kopalnia węgla. Projekty przypuszczają zaangażowanie blisko 50 osób. Główni inwestorzy przeprowadzają negocjacje umów na dostawy węgla do pobliskich elektrowni. Angielska energetyka węglowa opiera się w przeważającej większości na imporcie surowca. Continue reading

PKN Orlen odnośnie wydobywania gazu łupkowego

Biuro rzecznika prasowego polskiego koncernu PKN Orlen udzieliło informacji, jakoby rozpoczęcie komercyjnego wydobycia gazu łupkowego w Polsce przed rokiem 2020 nie było prawdopodobne. Przeszkodę stanowią przede wszystkim różnej natury przeszkody prawne i podatkowe. Nie wiadomo jeszcze jakie nakłady inwestycyjne będą związane z kontynuowaniem wydobycia gazu, zaś obciążenia natury skarbowej z pewnością będą duże. Continue reading

Rosyjski kryzys energetyczny

Aktualny kryzys ukraiński z pewnością wyraźnie pokaże państwom europejskim, że najwyższy czas na wprowadzenie zmian w gospodarce energetycznej. Na chwilę obecną tylko jedno państwo należące do UE, Dania, nie importuje energii. Continue reading